Dit is de website van ViaWijn

Ons bedrijfsadres is Industrieweg 112 2651 BD Berkel en Rodenrijs

Verwerking

ViaWijn legt uw gegevens op onderstaande manier vast wanneer u een dienst(en) of product(en) van ViaWijn afneemt of anderszins contact heeft met ViaWijn.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

– uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Uw privacy

ViaWijn respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Om u de gewenste service te kunnen bieden, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. ViaWijn draagt er zorg voor dat deze persoonlijke gegevens met alle mogelijke zorg worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij deze derde partij betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht. ViaWijn houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gebruik van uw gegevens

ViaWijn gebruikt uw gegevens in de volgende gevallen:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het bestellen van producten bij ViaWijn zo aangenaam mogelijk voor u te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven. Na afhandeling van uw order zullen uw gegevens geblokkeerd worden voor bedoeld gebruik. Wanneer u met ViaWijn contact maakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. ViaWijn slaat informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. We gebruiken deze informatie:

– om de inhoud van onze website te verbeteren

– om diensten te verbeteren

– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector, zijnde een SSL verbinding.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. U vindt op deze pagina altijd de meest recente informatie. ViaWijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van ViaWijn. Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van ViaWijn, dan kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Overigens, u kunt zelf ook uw gegevens inzien en aanpassen via “mijn gegevens” op deze website.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van:

– Per email: info@ViaWijn.nl

– Per telefoon: 010-51 11 585

– Per brief: Industrieweg 112 2651 BD Berkel en Rodenrijs

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.